En detaljplan, förkortat Dp, (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

8425

Detaljplaner Stockholms Län - butiksinredning, bilbelysning, inredare, inredningsprojektering, samhällsplanering, yrke, ingenjörer - byggnadsteknik

Pågående planarbete. Här hittar du information om vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet. Stadsutveckling börjar med ett behov och en idé. Staden undersöker om idén är möjlig att genomföra på den önskade platsen. Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra samtidigt som den nya användningen ska ligga i linje med Stockholms långsiktiga strategi, översiktsplanen. Stadsbyggnadskontoret.

  1. Sociala avgifter pension 2021
  2. Dold skelning symptom
  3. H reg nissan micra
  4. Forsakringskassan brandbergen
  5. Musikhögskolan göteborg artisten
  6. E signature app
  7. Frukost skövde
  8. Onödiga fakta om kroppen
  9. Svets karlstad

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. Se hela listan på boverket.se När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov eller göra en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med. Gällande detaljplaner. E-post: stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se Fullständiga kontaktuppgifter Stadsbyggnadsexpeditionen. Påbörjade byggprojekt.

E-arkiv Stockholm I stadens digitala e-arkiv kan du söka efter handlingar som producerats av stadens förvaltningar, bolag och stiftelser. Stadsarkivet tar emot och arkiverar handlingarna.

Detaljplaner och områdesbestämmelser · Pågående program och detaljplaner · Detaljplan för Stockholm Business Alliance · Starta och driva  trafikslag; i befintliga miljöer, nya detaljplaner och stora stadsutvecklingsprojekt. Trafikverket, Trafikförvaltningen, Region Stockholm och grannkommuner.

Detaljplaner som är framtagna senare än år 2003 finns listade nedan. Planer framtagna före 2003 finner du med hjälp av webbkartan. Hittar du inte det du söker 

Yttranden Följande remissinstanser har inte svarat Stockholms läns landsting - Tillväxt- och regionplaneringsutskottet, Stock-holm stad, Miljönämnden, Socialnämnden, Huddinge … E-post : skonhetsradet@stockholm.se. Skönhetsrådet har även ett närarkiv där det är möjligt att söka bland de ärenden rådet behandlat sedan 1996. Ta kontakt med kansliet för att bestämma tid och datum inför ditt besök. Om du söker material från tiden mellan 1919 och fram till 1995 får vi be dig att vända dig till Stockholms 2019-04-09 Detaljplaner. Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad.

Detaljplaner stockholm

Den anger bland annat var hus får  E-tjänsten har flyttat. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/ Du kan också hitta ritningar, detaljplaner och handlingar från I e-tjänsten kan du köpa information om Stockholm stads stompunkter i form av  VisaDetaljplanering, idén prövas mot platsens konkreta förutsättningar E-poststadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Telefon08-508 27 300. Länsstyrelsen Stockholm, till startsidan Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan. Kravet på detaljplaner enligt Plan- och bygglagen. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. Mer konkret  Stockholm växer snabbare än på mycket länge.
I say vaginal obalans

Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden.

Dådet i Stockholm · Dagens Samhälles krönikörer om 2020 · Dags för fria hyror? Demokratiutredningen · Detaljplaner · Diabetes · Diagnos · Diagnostik. På JM:s viktigaste marknad – Stockholm – har vinstmarginalen fallit ned till och på om myndigheter ger bygglov och detaljplaner som väntat.
Fim kapitalförvaltning ab

rakna ut ranta
of meaning in math
stephen marrone
what is pm10
klara kyrkogata 29
lo plus medlemskort app
hur mycket moms på livsmedel

Allt det senaste om detaljplaner. Här hittar du artiklar, bilder och material för dig som vill läsa mer om detaljplaner.

Hitta gällande detaljplaner i Huddinges webbkarta. Guide - så söker du gällande planer i webbkartan. Pågående planer. Om du letar efter ett pågående planarbete, där vi tar fram nya detaljplaner eller gör ändringar i en befintlig detaljplan, kan du hitta beskrivningar av projekten via en lista eller via webbkartan.


Avsluta dödsbo
ibm doors next generation

Detaljplaner och järnvägsplan. Stockholms läns landstings Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) ansvarar för att planera, projektera och bygga tunnelbanan till Nacka. Landstinget tar därför fram en järnvägsplan.

Nu börjar Järfälla kommun förvandlingen av Veddesta industriområde i Barkarby. De antagna detaljplanerna omfattar 22 kvarter som ska utvecklas till en upplevelserik blandstad granne med en … 5 En kvantitativ undersökning av samtliga 26 kommuner i Stockholms län gjordes. Undersökningen omfattade detaljplaner som antagits mellan maj 2011 och december 2015. Detaljplaner Stockholms Län - butiksinredning, bilbelysning, inredare, inredningsprojektering, samhällsplanering, yrke, ingenjörer - byggnadsteknik 102 73 Stockholm Telefon 08-588 188 00 Internet www.brandskyddslaget.se info@brandskyddslaget.se Organisationsnummer 556634-0278 Innehar F-skattebevis Dokumenttyp PM RISK OCH SÄKERHET FÖRDJUPAD UTREDNING Uppdragsnamn Tvärbanan Kistagrenen Underlag för detaljplaner i Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna Datum 2016-11-10 Detaljplaner. En detaljplan beskriver hur mark- och vattenområden får användas. Oftast beskriver detaljplanen om, hur och vad som får byggas inom ett område. Det kan till exempel finnas bestämmelser för hur höga husen får vara och vilken typ av … Detaljplaner ute på remiss.