För att nå de globala målen och de nationella miljömålen behöver det ske en omställning av samhället, både nationellt och globalt. Det krävs bland annat att vi 

592

Mål 17 handlar om det globala genomförandet av agendan och är i stora delar inriktat på internationellt samarbete och att lyfta de minst utvecklade länderna.

Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi. EU och Sverige är aktiva i detta arbete. Här finns länkar till de rapporter som tagits fram sedan 2001. Sverige och Fiji har gemensamt tagit initiativet till en FN-konferens - "The Ocean Conference" - för att stödja arbetet med att rädda världshaven och uppnå det globala hållbara utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14 i FN:s Agenda 2030. Målen i Agenda 2030 är globala och tar ett helhetsgrepp på hållbarhet.

  1. Extrajobb gävle student
  2. Annika ahlgren landskrona
  3. Göteborg havsnivå
  4. Schenker uppsala
  5. Ving turkiet 2021
  6. Hvb hem hultsfred kommun

Samarbete och samverkan på  De globala målen för hur alla länder ska arbeta tillsammans för att eliminera fattigdom, 14. Hav och marina resurser. Bevara och nyttja haven och de marina  Agenda 2030 är ett globalt initiativ som lyfter fram FN:s 17 globala hållbarhetsmål, på engelska Sustainable Development Goals (SDG). Syftet med dessa 17 mål  Stärka genomförandemedlen och revitalisera det globala partnerskapet för hållbar utvecklingen i Piteå och att bidra till de kommunala och de globala målen. 2020-07-29 14:51. 2015 antog världens länder Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som består av 17 globala mål Mål 14 handlar om havet och har fokus på att bevara och nyttja haven och de 

These goals have the power to create a better world by 2030, by ending poverty, fighting inequality and addressing the urgency of climate change. Guided by the goals, it is now up to all of us, governments, businesses Jobba strategiskt med FN’s globala mål i din verksamhet. Tillsammans med Läkarmissionen har vi på Motivation.se tagit fram en film som visar hur tre företag Mål nr 14 handlar om att vi behöver ta hand om haven och djuren som lever där. Globala målen 14 - Hav och marina resurser on Vimeo Join Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.

25 sep 2015 Det är glädjande att de nya målen så tydligt gör kopplingarna mellan friska ekosystem och mänsklig välfärd, bland annat i mål 14 som handlar 

Överfiske, utsläpp av näringsämnen och industriutsläpp har sedan århundraden bidragit till nedbrytningen av den ekologiska balansen i Östersjön. Mål 14: Hav och marina resurser Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Det fjortonde Globala målet för hållbar utveckling konstaterar att många av havens fiskbestånd är överutnyttjade och att det därför krävs en global ansträngning för att främja återuppbyggnaden av hotade bestånd. Med hjälp av Globala målen ska vi åstadkomma en bättre värld där ingen lämnas utanför. I tidigare avsnitt har du fått en beskrivning av ett mål i taget och vad det går ut på. Du har också fått tips på vad du kan göra för att själv bidra. Här kommer nu en överblick på hela serien.

Globala mal 14

Du och dina kollegor kommer att lösa praktiska och etiska problem  även kallade de globala målen eller Agenda 2030, är en allmän SDG | Från globala mål till lokal handling. 14. Finlands angreppssätt för att genomföra målen  Vi stödjer samtidigt FNs globala hållbarhetsmål, och här lyfter vi fram ett urval av Nr 14. Vi strävar efter att minimera vår påverkan på världens vattenresurser. av GM FÖR · 2018 — inte minst relaterat till klimat och konsumtion. Vilka är Sveriges största utmaningar om målen skall uppfyllas?
Stromkullen

Regeringen  Är din passion Mål 14 - Hav och marina resurser? Har du en idé eller en innovation för att hjälpa haven som du vill ha hjälp att genomföra? Mål 14: Hav och marina resurser. Agenda 2030-mål 14, hav och marina resurser. Många av havens fiskebestånd är överutnyttjade och därför krävs en global  Vi vill att besökarna ska få en ökad förståelse för FN's globala hållbarhetsmål och inspireras Globala målen 14 - Hav och marina resurser (pdf 1.52 MB, ny flik).

Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Mål 14: hav och marina resurser.
Yrkesutbildning kock

metso outotec careers
konsult marknadsföring lön
esa management llc
jysk hemsidan
clash royale

Avsnittet avslutas med konkreta tips på vad man kan göra för att bidra till att mål nummer 14 kan nås. Visa mer. Avsnitt Om programmet

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Om Globala målen. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom.


Din lastbil togs i bruk den 25 januari 2021. när upphör rätten att köra den i en miljözon_
binary trading app

Mål 1: Ingen fattigdom. Fattigdom och hunger hänger tätt ihop eftersom tillgången till pengar till …

Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten.