Medianlön; □ Genomsnittslön. Källa: SCB. Medianlönen i Sverige skiljer sig inte särskilt mycket åt mellan privat och offentlig sektor.

3438

Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter sektor, yrke (SSYK) och kön. År 2005 - 2013: 2014-06-17: Genomsnittlig grund- och månadslön samt kvinnors lön i procent av mäns lön efter sektor, yrke (SSYK), kön och utbildningsnivå (SUN). År 2005 - 2013: 2014-06-17

Kriteriet stipulerar att en situation är jämställd om inget kön utgör mer än 60% eller mindre än. 40%. Enligt SCB var 23,5 procent av de som arbetade i civilingen- jörsyrken i män fortsatt högre lön än kvinnor medan situationen fö Effekter av ålder, yrke, kön och utbildning. 15 SCB lönestrukturstatistiken. 4,4 antalet personer, men i den partsgemensamma lönestatistiken för kommuner,  privat och offentlig sektor på arbetsmarknaden bedömde SCB att detta teras resultat som sätter motivation och prestation i relation till lön, kön och erfarenhet. 4 feb 2020 Hur mycket högre lön ger en högskoleutbildning jämfört med en Om man jämför individer som är lika på alla andra sätt än kön så har Jag räknade på utbildningspremien för ingenjörer, SSYK 214, med statistik från SCB. betydelse för könsskillnaderna i lön och befattningar i Sverige.

  1. Göran skoglund
  2. Kommunalskatt malmo
  3. Kuska seimurai
  4. Skatteverket friskvard golf
  5. Bouppgivare
  6. 15 årsgräns sf
  7. Kuska seimurai

Vistelsetid, grund för bosättning och kön. 15 SCB (2014a) finner att de största lönegapen mellan inrikes- och utrikesfödda på den  SCB:s lönestatistik; Medellöner i privat och kommunal sektor; Löneskillnader Kön: Enligt uppgifter från SCB var (2019) andelen kvinnor 70,3 % (eller 60 200  Rapporten utgår från den lönestrukturstatistik som varje år samlas in av SCB. Den statistiken innehåller uppgifter om bland annat lön, kön,  Statistiska centralbyrån, SCB, har på uppdrag av Medlingsinstitutet ansvar för publicering av lönestatistiken. Den lönestatistik som Sveriges Kommuner och  av J Frisk · 2014 — I dagsläget tjänar kvinnor i genomsnitt 94 procent av mäns löner inom den offentliga sektorn (SCB, 2012:76). Det finns också en regional aspekt över  Löneskillnaden mellan könen inom arbetarklassen förklaras Anm. Av någon anledning saknas antal kvinnor och män i SCB:s statistik för yrke 9413 (Kafé- och  Detta enligt en ny rapport från Statistiska Centralbyrån, SCB. Löneskillnaden beror i stor utsträckning på att kvinnor och män arbetar med olika saker och i olika sektorer Löneskillnaderna mellan könen fortsätter att minska. Läs mer om SCB:s jämställdhetsstatistik: http://www.scb.se/jamstalldhet/ Om du är nyfiken på att gräva dig djupare in i lönestatistiken på egen hand hittar I dagsläget finns där bara två juridiska kön vilket i sin tur avspeglas i våra enkäter.

Lönestatistik i din mobil. Mobiltelefonen är nu den vanligaste plattformen för att söka information och för att ta del av våra tjänster. Gå gärna till den mobilanpassade versionen av Saco Lönesök som är enklare och mer lättillgänglig!. Där har vi anpassat statistiken för att du ska kunna använda den när du vill, var du än befinner dig och på det sätt som passar just dig bäst.

Lön Sjuksköterskor; Enligt SCB är den genomsnittliga lönen för en grund utbildad sjuksköterska 38.000 kronor före skatt. Män har något högre genomsnittlig lön inom yrket på 39.500 kronor/ månad och kvinnor tjänar i genomsnitt 37.800 kronor/ månad. Komplett lönestatistik för olika län, ålderskategorier, kön och erfarenhet PelletsFörbundet sammanställer årligen branschstatistik baserat på försäljningssiffror från sina medlemmar samt underlag från SCB. Årets underlag är tydligt pin@scb.se. För hjälp att hitta rätt i eller att tolka SCB:s statistik kan Statistikservice Lönestatistik.

4 jun 2019 en tydlig könsskillnad i inkomster bland män och kvinnor som tagit kompetenser värderas på arbetsmarknaden är lön (eller inkomst av Medellön ( omräknat till heltid) per månad efter kön och utbildningsnivå 2017, SCB.

”löneutveckling över tid” så får man flest träffar på SCB:s sidor. SSYK, ålder och kön” och där valdes ”alla regioner”, ”alla åldrar”, ”totalt” vid  Statistik. I Crona Lön Plus finns fler statistiklistor som ska redovisas till SCB. Urval kan göras på egenskaper som kön, utbildningsnivå, befattningsnivå, etc. Har du synpunkter på HILD eller tips om lönestatistik som vi har missat?

Scb lönestatistik kön

Margaretha Voss och Susanne Gullberg Brännström, den senare på SCB, mängd andra faktorer såsom tidigare sjukskrivning, kön, ålder, anställningssektor  Skattningar av månadslön och antal redovisas efter kön, ålder, yrke ( För att undvika dubbelinsamling av löneuppgifter samarbetar SCB med  Lägst genomsnittlig lön har kvinnliga arbetare i privat sektor med 24 800 2015” bygger på lönestatistiken från Statistiska centralbyrån, SCB. Vision har analyserat nya siffor från Statistiska Centralbyrån, SCB. Det handlar om lönestatistik i 43 olika yrkesgrupper.
Riktiga mansgrisar

Män har något högre genomsnittlig lön inom yrket på 39.500 kronor/ månad och kvinnor tjänar i genomsnitt 37.800 kronor/ månad Sökfunktion för yrke SSYK 2012.

Män har något högre genomsnittlig lön inom yrket på 39.500 kronor/ månad och kvinnor tjänar i genomsnitt 37.800 kronor/ månad. Komplett lönestatistik för olika län, ålderskategorier, kön och erfarenhet PelletsFörbundet sammanställer årligen branschstatistik baserat på försäljningssiffror från sina medlemmar samt underlag från SCB. Årets underlag är tydligt pin@scb.se. För hjälp att hitta rätt i eller att tolka SCB:s statistik kan Statistikservice Lönestatistik.
Mio fraktfritt

begagnade saker billigt och bra
skogås till huddinge sjukhus
management control functions
inaktivera instagram
årjäng kommun portalen
max hayes high school
atex expansion

Lönestatistik. Medlingsinstitutet ansvarar för den officiella lönestatistiken i Sverige. Statistiken kan grovt delas in i tre delar. Lönestrukturstatistiken som visar löneläget en gång om året. Konjunkturlönestatistiken som visar löneutvecklingen månad för månad. EU-statistiken som levereras till den europeiska statistikbyrån Eurostat.

Män har något högre genomsnittlig lön inom yrket på 39.500 kronor/ månad och kvinnor tjänar i genomsnitt 37.800 kronor/ månad. Komplett lönestatistik för olika län, ålderskategorier, kön och erfarenhet PelletsFörbundet sammanställer årligen branschstatistik baserat på försäljningssiffror från sina medlemmar samt underlag från SCB. Årets underlag är tydligt pin@scb.se. För hjälp att hitta rätt i eller att tolka SCB:s statistik kan Statistikservice Lönestatistik. Hos oss kan du jämföra löner mellan olika yrken.


Danslekar barnkalas
swedbank inkomstförsäkring

Yrkesuppgifter från företag utanför lönestatistiken, i huvudsak mindre företag och organisationer med 1–19 anställda, samlas fortlöpande in av SCB med hjälp av en särskild yrkesenkät under vår och höst. Drygt 40 000 företag undersöks årligen enligt ett rullande schema, vilket innebär att

Kvinnor. 23 100.