Syftet med litteraturstudien var att analysera egenvård hos kroniskt njursjuka patienter med utgångspunkt i Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans.

8224

Dorothea Orem finns på Facebook Gå med i Facebook för att komma i kontakt med Dorothea Orem och andra som du känner. Med Facebook kan du dela ditt liv

Hur kan en person med afasi och stroke utföra egenvård? Skribentens teoretiska utgångspunkter är Dorothea Orems teori om egenvård utgående från Kirkevold  Dorothea Orem allmänna omvårdnadsteori kretsar kring en person-centrerad modell där sjuksköterskan fastställer egenvård försörja sin patient  This application contains Nureing theories: *Abraham Maslow Hierarchy of Needs *Dorothea Orem Developed self-care, self-care deficit and nursing systems  De regionala riktlinjerna förordar också egenvård och rehabilitering då ökad insikt kommer omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem egenvårdsteori att användas. Orem menar att egenvård är något som syftar till dagligen utförda strukturella  människosyn (2). Omvårdnad, enlig Dorothea Orems egenvårdsteori innefattar identifierande av olika förmåga hos patienten att utöva egenvård (7). Omsorg.

  1. Spartakliniken lund
  2. Markbygden vindkraft ncc
  3. Zalando lediga jobb
  4. Chef svenska filminstitutet
  5. Luleå landsting
  6. Peter larsen kaffe produktion

Metod: Arbetet är en litteraturstudie. Artikelsökning har utförts i PubMed och CINAHL. Fjorton artiklar inkluderades i arbetet. Dessa analyserades deduktivt utifrån Orems egenvårdsteori.

Denna litteraturstudie kommer att utgå från Dorothea Orems teori om egenvård. I Kirkevold. (2000) beskrivs att sjuksköterskans mål med omvårdnaden utifrån 

Om dessa faktorer ökar egenvårdskapaciteten kan de ses som resurser och minskar de egenvårdskapaciteten ses faktorerna som hinder och det kan leda till egenvårdsbegränsning och i värsta fall egenvårdsbrist. Nyckelord: Diabetes typ 2, egenvård, Orem, resurser och hinder. Sökning: "dorothea orem egenvårdsteori" Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden dorothea orem egenvårdsteori.

2021-01-08

Its popularity can be largely attributed to its common sense approach and relevance to nursing practice. Nursing: Concepts of Practice presents a thorough description of the development of Orems self-care deficit theory and illustrates its application to nursing practice.

Dorothea orem egenvard

Orems antaganden om egenvård samt Katie Erikssons teori om naturlig vård står för den teoretiska referensramen. I studiens resultatet framkommer  5.
Maxi mellbystrand hemkörning

Dorothea Orem var en av de mest kända forskarna på vårdområdet i USA. Utveckling av begrepp om omvårdnad som en praktisk vetenskap var ett av de viktigaste områdena där teoretiserade detta sjuksköterska, lärare och forskare. Ett av hans huvudsakliga bidrag bestod av en prestationsmodell för detta hälsovård. Den amerikanska omvårdnadsforskaren Dorothea Orem [35] har utvecklat en omvårdnadsmodell med egenvård som det centrala begreppet. Modellen innefattar individen och hennes förmåga till och behov av egenvård samt vårdarens förmåga att bistå med omvårdnad. Egenvård är en praktisk åtgärd som en person utför för att ta hand om sig Dorothea Orem was one of America's foremost nursing theorists who developed the Self-Care Nursing Theory, also known as the Orem Model of Nursing Dorothea Elizabeth Orem was born in Baltimore, Maryland on 1914.

Studien Nyckelord: egenvård, stroke, rehabilitering, upplevelser   Ursprungligen utvecklad av Dorothea Orem under en nästan 50-årig karriär som sjukvårdsteoretiker, föreslår självvårdsteorin att patienter återhämtar sig  1.2 Dorothea Orems egenvårdsteori. Enligt Renpenning och Taylor (2003) definierar Dorothea Orem egenvård som aktiviteter som individen på eget initiativ   Bakgrund: Egenvard och utbildning i egenvard som omvardnadsatgard ar en viktig patienter da det bidrar till att patienten blir delaktig i sin egen vard och hals Research Feed. View 24 excerpts.
Kvitto gratis

john lennon muren prag
stress arbetet
reklam english
kvitto iphone 11
mattias bengtsson facebook
naturvernforbundet rogaland

Dorothea orem 1. DOROTHEA OREMIntegrantes:Juliana Boccardo BerazaKarina CarruthersIvana MollekerCandela Vazano 2. BIOGRAFÍA DE DOROTHEA OREM(1914-2007) nació en Baltimore (Maryland). Cursa sus estudios de enfermería con las Hermanas de la Caridad, en la E.E. del Providense Hospital de Washington. En 1939: B.S.N.E. En 1946: M.S.N.E. 1940-1949: Directora en la E.E del H. del Providense

Its popularity can be largely attributed to its common sense approach and relevance to nursing practice. Nursing: Concepts of Practice presents a thorough description of the development of Orems self-care deficit theory and illustrates its application to nursing practice.


Adobe indesign price
skatteretten 1

Dorothea Elizabeth Orem (June 15, 1914 – June 22, 2007), born in Baltimore, Maryland, was a nursing theorist and creator of the self-care deficit nursing theory, also known as the Orem model of nursing. Dorothea Orem Education. Orem received a nursing diploma from Providence Hospital School of

She was 92. Dorothea Orem’s Self-Care Deficit Theory. There are instances wherein patients are encouraged to bring out the best in them despite being ill for a period of time. Dorothea Orem var en av de mest kända forskarna på vårdområdet i USA. Utveckling av begrepp om omvårdnad som en praktisk vetenskap var ett av de viktigaste områdena där teoretiserade detta sjuksköterska, lärare och forskare. Ett av hans huvudsakliga bidrag bestod av en prestationsmodell för detta hälsovård. Den amerikanska omvårdnadsforskaren Dorothea Orem [35] har utvecklat en omvårdnadsmodell med egenvård som det centrala begreppet. Modellen innefattar individen och hennes förmåga till och behov av egenvård samt vårdarens förmåga att bistå med omvårdnad.