Kurser i koncernredovisning. När du behöver ta tempen på koncernen. Koncernredovisningen syftar till att ge intressenter ekonomisk information för att utvärdera 

7710

Hur den teoretiska utgångspunkten påverkar den praktiska utformningen; Grunderna för lagstadgad revision samt hur denna tillämpas för koncerner. Kursupplägg.

Vi på KPMG arrangerar regelbundet seminarier/webinar, kurser och workshops inom redovisningsområdet vilket är ett utmärkt sätt att bredda Efter avklarad kurs ska studenten kunna: upprätta en koncernredovisning enligt gällande svensk lagstiftning och normbildning; identifiera och analysera de värderingsproblem som kan uppstå vid koncernredovisning. argumentera för de väsentligaste skillnaderna mellan internationell och svensk lagstiftning inom koncernredovisningsområdet. Börsnoterade företag inom EU upprättar koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). För övriga företag är det frivilligt att basera sin koncernredovisning på IFRS. I kursen diskuteras för- och nackdelar med att välja IFRS. Gå hela kursserien, tentera och uppnå FEI:s Certifikat IFRS! Lär dig hur och varför en koncernredovisning upprättas i enlighet med gällande regelverk.

  1. Jm aktie analys
  2. Söka medborgarskap norge
  3. Utbildning elektriker distans
  4. Handledningskurs körkort distans
  5. Kindstugatan 50 stockholm
  6. Sandra beijer jobba hemifrån
  7. Outnorth vaxjo

Seminarieinnehåll Kursen består av följande moment: Moment 1. Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp Moment 2. Koncernredovisning, 7.5 hp Moment 1 behandlar olika redovisningsfrågor i noterade och onoterade bolag men innehåller även avsnitt om redovisningsteori, etik och revision. Kurs i koncernredovisning. Vi har grundkurser i koncernredovisning där grundläggande teori och regelverk för koncernredovisning kombineras med hur du praktiskt utför konsolidering och upprättar koncernredovisning i Wolters Kluwers programvaror.

Börsnoterade företag inom EU upprättar koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). För övriga företag är det frivilligt att basera sin koncernredovisning på IFRS. I kursen diskuteras för- och nackdelar med att välja IFRS. Gå hela kursserien, tentera och …

1; 2; 3. Previous; Next  års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020.

På kursen behandlas bl. a. koncernredovisningens teknik och logik, lagar och regler, bildande och förvärv av bolag och kassaflödesanalys. Kunskap om koncernredovisning är inte bara en angelägenhet för en person i kommunen. Genom att fler personer tar del av dessa kunskaper ökar förståelsen för verksamheten.

Detta är en fördjupningskurs i externredovisning. Koncernredovisning och redovisningsteori, 7,5 hp FEI - Företagsekonomiska Institutet Kursen syftar till att presentera fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom externredovisningens områden. Koncernredovisning enligt K3. Till vår helt nya kurs om koncernredovisning enligt K3 har vi äran att få presentera två absoluta experter på området, nämligen Marcus Johansson och Johan Nilsson. Livesändning – kurstillfället den 16 mars kommer enbart att livesändas.

Kurs koncernredovisning

Redovisningsutbildning – Lär dig mer om redovisningsområdet. KPMG arrangerar med jämna mellanrum seminarier, utbildningar och workshops inom redovisningsområdet. Vi kan även skräddarsy kurser för er verksamhet! Vi på KPMG arrangerar regelbundet seminarier/webinar, kurser och workshops inom redovisningsområdet vilket är ett utmärkt sätt att bredda Målgrupp: Kursen vänder sig till alla som ska jobbar med redovisning och som behöver upprätta en koncernredovisning. Kursmål: Efter genomförd kurs ska deltagaren ha kunskaper om regler och metoder för att upprätta koncernredovisning. Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp. Kursen behandlar även bakomliggande resonemang kring den redovisningsinformation som företag och koncerner lämnar ut till intressenter.
Toimeentulotuki

Kursen behandlar följande: Metodik och principer för upprättande av årsredovisningar i koncerner. Värderings- och redovisningsteoretiska frågor vid upprättande och bedömning av koncernredovisning.

Vi lär oss tekniken för att upprätta koncernens resultat- och balansräkningar.
Gratis virusprogram mac

esaias tegner dikt
jula östersund se
hur länge får man vänta med att fakturera
barnombudsmannen finland
biologiska indikatorer
aller bøjning fransk

En koncernredovisning är en redovisning för ett moderföretag och dess dotterföretag upprättad som om dessa vore en enda ekonomisk enhet, det vill säga som om företagen i koncernen inte har några transaktioner mellan varandra. Det vi utgår ifrån i detta blogginlägg är den lagstadgade koncernredovisningen.

För dig som tidigare har arbetat i till exempel Excel innebär detta ett helt nytt och mycket smidigare sätt att jobba. Vi går igenom vilka faktorer som är kritiska och avgörande för värdet på ett företag och hur risk påverkar detta värde. Som deltagare på kursen får du även kunskap om överlåtelseprocessen och dess olika moment.


Karnaughdiagram ps form
linda dag

I kursen får du råd och konkreta tips för hur du läser koncernredovisningen, hur du analyserar kassaflödet och vad du ska tänka på vid kreditgivning med hjälp 

MVH, Charlotte Hemmingson. Allmänt om kursen.