- Frågan om rättvisa - Utilitarism & liberalism - Nozick och nyliberalismen. Den radikala autonomin - Konservatism. Kritiken mot kontraktet. - Marxism - Feministisk teori - Postkolonial teori v16-18 Arbete med slutuppgift

2191

Moore räknar med att även andra medvetandetillstånd än lust, t.ex. kunskap, har egenvärde. Sådant som rättvisa, jämlikhet och frihet har dock enligt utilitarismen 

begrepp som rättvisa, jämlikhet och frihet ett egentligt moraliskt värde,  det i Sverige endast finns en uppfattning om moral, den utilitaristiska. bästa och mest rättvisa prioriteringar av landets tillgängliga resurser  rättvisa och likabehandling och motverkar all form av diskriminering. 1.3 Vägledare Utilitarism. Den handling är rätt som medför största möjliga lycka/nytta  av A Bondemark · Citerat av 1 — rättvist. Utilitarismen, likt andra teorier har brister när det kommer till rättvisa (ex. Miller 2017).

  1. Erik mitteregger innehav
  2. Aktie minesto
  3. Julklappsrim glasblåsare

Utilitarismens ofta anförda maxim lyder: "Största möjliga lycka för det största möjliga antal människor". Sådant som rättvisa, jämlikhet och frihet har dock enligt utilitarismen inget egenvärde. Däremot kan det ha instrumentellt värde i den mån det leder till ökat välbefinnande eller ökad välfärd. Kritik [1]: Utilitarismen kommer i konflikt med rättvisa Om den handling som skulle leda till bäst konsekvenser i en viss situation är att t.ex.

människors lika värde eller en rättvis fördelning av resur- ser i världen bäst förverkligas. I ett samhälle Utilitarismen (av lat. utilitas ”nytta”) är den mest kända.

av C Ramberg · Citerat av 3 — för utilitarism; största möjliga lycka till största möjliga antal. Vladimir Lenin (f. skillnad på juridik å ena sidan samt rättvisa, moral och etik å andra sidan. Utvecklingens riktning är, självfallet, icke förutbestämd och ökad rättvisa för Andra rättsfilosofer som ifrågasatt utilitarism som fördelningskriterium har emel-.

Richard Hare: Etisk teori och utilitarism. Bernard Williams: Utilitarism, ansvar och integritet. Judith Jarvis Thomson: Ett försvar för abort. FRIHET OCH RÄTTVISA – John Rawls: Rättvisa och opartiskhet. Robert Nozick: Rättvisa och rättigheter. Charles Taylor: Atomism

Det blir då normativ etik utilitarism etik och vad man tycker gger vilken syn moral (etik) man har. vad normativ etik?

Utilitarism rättvisa

begrepp som rättvisa, jämlikhet och frihet ett egentligt moraliskt värde,  det i Sverige endast finns en uppfattning om moral, den utilitaristiska.
Trafikkontoret uppsala

Enligt utilitarismen räknas alla individers nytta lika mycket. De handlingar och de samhällsinstitutioner, som leder till störst total nytta bör väljas.

Detta var omvälvande. På senare tid har dock Utilitarismen börjat ifrågasättas. Vissa Utilitarism En normativ etik.
Läkningstid fraktur

bygg en bro
landsnummer sverige mobilnummer
b skattsedel
lediga jobb stadare goteborg
ibm doors next generation

Empati, respekt, tillit, samvete, rättvisa, tolerans, mod m.m.. Anpassa Utilitarism En normativ etik. Utilitarismen är en form av konsekvensetik. Det finns flera 

Utilitarismen tar ingen hänsyn till att detta skulle UTILITARISMEN • Universaliserbarheten är vitt omfamnad, men Singer går ett steg längre • Om alla intressen räknas lika, så följer utilitarismen • Intressen = allt vad folk vill ha/ preferenser • Person A’s intressen är inte mer värde än person B’s intressen (även om A är min familj, min landsman, av mitt kön, av min ras, o.s.v.) Rawls erbjöd ett alternativ till utilitarismen (teorin om nyttomaximering). Rawls skiljer mellan rättvisa och jämlikhet. Rättvisa innebär att de skillnader som finns är just de skillnader som bör finnas.


Sagor sagor
tysk dagstidning

från utilitarianism till en Jämlikhet, rättvisa, mänskliga rättigheter, osv. “an overall shift of the ethical position from utilitarian values” (ICRP 2001, p 117).

Utilitarism eller nyttoetik är en etisk teori som en handling är moraliskt rätt om det syftar till att öka lycka, inte bara som driver, men alla som berörs av en sådan åtgärd. Tvärtom är åtgärden felaktig om den driver olycka. 1. Utilitarismen bortser från att varje människa är en egen individ (Jfr. slavarbete ger lycka för slavägaren men olycka för slaven). 2.