I framtiden tror man att dessa kommer att försvinna och flera dialekter bakas ihop till 1-3 olika. Hur man talar kommer bli mer likt även om nya dialekter föds. Detta eftersom att vi redan idag lånar in ord ifrån både engelskan men också andra språk såsom arabiskan och turkiskan.

165

På det sättet tror jag dialekten kommer att neutraliseras. När man inte har så stor skillnad på dialekten, så tror språket kommer att delas in i klasskillnader. Som allt i framtiden, så skall allt gå fort, och jag tror att svenskan kommer att utvecklas fortare än vad den gjorde för.

• Mycket goda kunskaper i att använda datorbaserade ordbehandlings- och presentationsprogram, e-post och internet. I framtiden tror man att dessa kommer att försvinna och flera dialekter bakas ihop till 1-3 olika. Hur man talar kommer bli mer likt även om nya dialekter föds. Detta eftersom att vi redan idag lånar in ord ifrån både engelskan men också andra språk såsom arabiskan och turkiskan. Många menar att grammatiska fel, felstavningar eller uttal av ord är något vi bör undvika i språket, att detta förstör.

  1. Gmu utbildningar
  2. Uppsägningstid region gävleborg
  3. Peter langenstroer
  4. Personaladministrator utbildning
  5. Juridicum se

Om personer som talar samma språk delas upp i grupper och isoleras från varandra, kommer gruppernas respektive språk att utvecklas från varandra. Med tiden kommer detta att ge upphov till nya dialekter. [11] Att ett språk är officiellt EU-språk innebär att alla dokument med rättslig status översätts till språket, att det talas och tolkas i EU-parlamentet och större politiska EU-församlingar och att man har rätt att begära tolkning till och från dessa språk vid tjänstemannamöten med representanter för olika EU-länder. Hur framtiden kommer att se ut för apotekens del är något vi saknar kunskap kring till skillnad från omvärlden där forskning kring ämnet pågått sedan en lång tid tillbaka.

2017-02-09

En annan vanlig föreställning är att flerspråkiga barn börjar tala senare än enspråkiga barn, och att det dessutom tar väsentligt längre tid att utveckla mer än ett språk. Jag tror verkligen att språkhistoria är och kommer att vara en viktig och aktuell forskningsområde hos språkforskare i framtiden också.

Dels de som menar att det är en urvattning av vårt språk att släppa på sin/sina och adoptera den engelska varianten, dels de som menar att det är en naturlig utveckling. Tills det blir ändrat i någon officiell instans så är “De gick ut med deras hund” fortfarande fel i …

Anmäl; Avregistrerad.

Hur tror språkforskare att språket kommer att utvecklas i framtiden_

- Hur tror språkforskare att språket kommer att utvecklas i framtiden? Forskarna tror att språket uppstod i samband med att kunskaperna om hur verktygen skulle hanteras lärdes ut. Teorin går ut på att det startade med tecken, gester eller ljud. Så småningom utvecklades dessa till enkla ord – kanske med betydelser som ja och nej . Även kommunikationstekniken påverkar språket, sms och Twitter med sina begränsningar i antal tecken nödvändiggör nya ord och förkortningar som letar sig in i tal- och skriftspråk.
Tunnelbane karta stockholm

En utredande text som diskuterar olika förändringar inom det svenska språket. Arbetet tar utgångspunkt i följande två frågeställningar: - Hur har svenska språket förändrats under de senaste 100 åren?

För precis hundra år sedan skrev språkvetaren Gustaf Cederschiöld hur han tyckte att svenska språket skulle utvecklas. Nu är det dags att se om han fick rätt. Gustaf Cederschiöld var en man med bestämda åsikter om ”modersmålets rykt och rensning”. År 1917 gav han ut boken Framtidssvenska, och nu – ett sekel senare – kan vi se hur det gick för hans språkliga vision Framtidens svenska Ingen vet idag hur svenskan kommer att se ut i framtiden, det är omöjligt att säga, men många språkforskare har olika teorier om hur utvecklingen kommer att ske.
Film gordon gekko

cantargia il1rap
arrangemang suomeksi
qasa beräkna hyra
patologiske celler
sprudler test
budget offer code
inkasso seb bank

Vi ville veta mer om hur våra forskningssammanställningar kan användas i arbetet med att stötta lärare, när de arbetar med att utveckla språk och skrivande. Därför pratade vi med en kommunal utvecklingsledare inriktad på språkutveckling, och med en adjunkt i svenska språket vid Mittuniversitetet.

Så har det alltid varit, och så kommer det att fortsätta. Andra språk beter sig på samma sätt, och det är inget språkvården vare sig vill eller kan göra något åt.


Chick lit keys
halsocentral gavle strand

Exempelvis upptäckte forskare från Oxford University 2016 att en grupp barn från Sydafrika hade utvecklat en försvarsmekanism som förhindrade deras hiv-sjukdom att utvecklas till aids. I samarbete med genverktyg som CRISPR är det därför inte otänkbart att den medicinska vetenskapen i framtiden kan göra oss immuna mot både sjukdom och åldrande.

Att kunna språket i det samhälle du lever i ger dig fler möjligheter, självsäkerhet och delaktighet. Utan ett språk går det inte göra de vardagliga sakerna på ett normalt vis. Wellros skriver om språkchocken, att en människa utan språk känner sig dum när den blir stum: ”En människa utan språk är inte människa. Skriv en till två A4-sidor, flytande text (brödtext).