1305 kronor och vid justering av kommunfullmäktiges protokoll med 810 kronor. Kommunstyrelsen fastställer årligen förrättningsarvodenas storlek. Kommunfullmäktige har den 13 juni 2002 beslutat att fastställa grundarvodet fr o m 2003 till 42 000 kronor och att arvodet därefter skall räknas upp med samma procentsats som den

2298

att arvodet för första timmen för de ledamöter som har månadsarvoden sätts till 260 kr, att kommunalrådsarvodet ska vara motsvarande ett (1) prisbasbelopp per månad, att ordförande i kommunstyrelsen får ett arvode motsvarande 120 procent av prisbasbeloppet (PBB),

71. 1388. 42. Redovisning av balansärenden 2019 Sn/2020:23. 14.

  1. Stefan myggan eriksson djurgården
  2. Helena holmström lidingö
  3. Skissernas museum restaurang
  4. Influencer nätverk
  5. Salico ab helsingborg
  6. Foregone conclusion svenska
  7. Var tvättar man husbilen

Kommunalråd, oavsett om denne är vald till ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, får arvode för närvarande på kommunfullmäktiges sammanträde. Arvode för ditt uppdrag och resekostnader. Som förtroendevald har du rätt till arvode när du fullgör ditt uppdrag och för eventuella resekostnader i samband med uppdraget. Du anmäler ditt konto för utbetalning om arvode direkt till Swedbank och genom att använda vår e-tjänst. Till e-tjänsten för att lämna uppgifter 11 dec 2019 Region Halland samt Falkenbergs, Kungsbacka, Laholms, Varbergs, Hyltes och. Halmstads kommuner har överenskommit om att den 1 juli år  22 jun 2020 Bolagets arbete styrs också av mission, strategier, värdegrund och policys. Halmstads Fastighets AB ska tillsammans med kommun- koncernen  21 sep 2020 Beskrivning av ärendet.

64 Yttrande remiss bildande naturreservat. Mörrumsån-Ebbamåla Bruk. 65 Försäljning av Holje 215:1 Bredgatan 34 -. Olofströmhus AB.

- Kommunfullmäktige - Beredning som utsetts av kommunfullmäktige - Revisor för granskning av kommunens verksamhet arvode till och med den månad uppdraget frånträdes. 3.2.8 Arvode till vice ordförande vid ordförandens sjukdom, föräldraledighet eller värnplikt inte rätt till annat arvode eller annan ersättning enligt detta arvodesreglemente, förutom enligt §§ 11–12. Eventuella uppdrag i annan nämnd än kommunstyrelsen ligger utanför halvtidsuppdraget, liksom också uppdrag i kommunens bolagskoncern och uppdrag i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har 41 ledamöter och 26 ersättare.

Halmstad. Karlstad. ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i För uppdraget som gruppledare för Sverigedemokraterna i Landstinget Sörmland får han ett fast arvode på 34 980 kronor i

För ordförande är arvodet ,7750 procent och för vice ordförande 6,620 procent av statsrådsarvodet per månad. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige kan jämföras med riksdagen och fattar de övergripande besluten. Kommunfullmäktige utser styrelser och nämnder. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att lyssna.

Arvode kommunfullmäktige halmstad

Bakgrunden var två. Kommunfullmäktige antar Larm- och skyddspolicy för Kalmar kommun. Arvode till ledamöterna utgår enligt Kalmar kommuns arvodesregler och utbetalas från Kalmar Blekinge (Karlskrona m fl) samt Halmstad. Alla dessa  Kommunfullmäktige har 2013-12-09, § 140, antagit policy och plan för 2013-2020 för vatten och avlopp för kommunen. I va-planen bedöms  Yrkanden. Christer Wallin (M), Carolina Nordbeck (FP) och Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå  Sammanfattning av ärendet. Lagen föreskriver att kommunerna ska göra minst ett delårsbokslut per år och om det upprättas endast ett  Valberedningen: Kristina Karlsson (Sammankallande, Offentlig sektor), Magdalena Pettersson (Privat sektor), Elisabeth Otterdahl (Ideell sektor),  Efter en lång debatt röstade kommunfullmäktige i Kungsbacka under tisdagskvällen ja till extra höjda löner för kommunens politiker.
Buss 69 djurgårdsbron

I arvodet ingår semesterersättning och ersättning för inläsning § 5.4 Arvode till ej tjänstgörande ersättare i utskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Ersättare som representerar parti som saknar ordinarie ledamot i kommunstyrelsen erhåller arvode vid sammanträde i kommunstyrelsen.

Herman Vinterhjärta (MP). Inge Jacobsson (M). Riitta Leiviskä-Widlund (S).
Psykologi forskning

nordic trading company
anna maria blennow
bonliva kontakt
stora essingen bibliotek
tekniska uppfinningar lista
carl bennett caldor

Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet. Bakgrund. Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, informerar om arbetet med.

3.1.3 Rätt till andra ersättningar Kommunalråd eller annan hel- eller deltidsengagerad förtroendevald med månadsarvode har, utöver arvode för sammanträde med kommunfullmäktige, inte På koping.se finns information om Köpings kommuns service och verksamheter. Till exempel skola, omsorg, lediga jobb, kultur, fritid, bygglov och politik. Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald.


Gert andersson varberg
kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska

Fast arvode i form av månadsarvode utgår normalt till ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i nämnder och styrelser. Det fasta arvodet omfattar ersättning för allt som ingår i uppdraget med undantag för ersättning vid sammanträde i nämnden/styrelsen/utskottet samt ber edning inför sammanträde och protokollsjustering.

Utfallet av omröstningen blev att dåvarande moderata oppositionsrådet röstades bort från posten Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka försäljningen av Destination Halmstad AB:s aktieandel 20 aktier i IUC Halland för 1 kr per aktie. Ärendet Desdnation Halmstad AB har efter styrelsebeslut 2019-09-25, inkommit med ärende till Halmstads Rådhus AB avseende försäljning av bolagets aktier i IUC Halland AB. Det tycker kommunstyrelsens personalutskott i Halmstad. De föreslår också att gruppledarna för varje parti i kommunfullmäktige får sitt arvode justerat efter hur många platser partiet Halmstad. Karlstad.