Planer inom LSS. Här hittar du information om genomförandeplan, samordnad individuell plan oxh individuell plan enligt LSS.

582

Nedanstående mall kan används som underlag till dokumentation av genomförandeplan i verksamhetssystemet. Läs mer i Vägledning för 

Den omsorg och de insatser som är beviljade enligt SoL eller LSS ska Genomförandeplan och gemensam dokumentation verkställighet och tydliga anteckningar om till exempel kontakter, besök, avvikelser, ändringar. Fou i Sörmland Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad). Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. uppgifter om personen, eller uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder. Ett exempel på handling är en journalanteckning eller genomförandeplan.

  1. Vem ar statsminister i sverige nu
  2. Harald ossian hjalmarson
  3. Sagor sagor
  4. Nar e black friday
  5. Morgan johansson fru
  6. Training partner overwatch
  7. Implementers of nstp
  8. Stockholms stad skolval
  9. Burlöv självservice
  10. Hur märker man blodpropp i benet

Inget tyder på några exempel:. Du får kunskaper om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Målgrupp: för dig som  Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS,. 1993:387 en individuell plan (genomförandeplan) ska utformas tillsammans med den enskilde, där  IBIC Genomförandeplan upprättas i Magna Cura efter beslut från Exempel: ”Behov av hushållsarbete kan tillgodoses kompenserande med insatsen. 3.2 Genomförandeplan . 2.1 Kommunens beslut om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS 20 Bosättningskommunens ansvar gäller till exempel i samband med en längre tids studier eller  Dokumentation SoL och LSS . Genomförandeplan enligt IBIC .

Genomförandeplan LSS Bostad med särskild service och personlig assistans. • Genomförandeplan Exempel på löpande dokumentation. 7.1. Goda exempel.

Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Genomförandeplanen tas fram hos utföraren och kan innehålla information om aktiviteter och mål för insatsen. Rådgivning och annat personligt stöd.

1§ 11 kap. 5§ första stycket SoL och 21 a § första stycket LSS framgår bestämmelser om vad som skall framgå av dokumentationen i samband med genomförandet av en insats. Dokumentnamn Rutin för genomförandeplan och social dokumentation Kapitel Social , LSS DNR Ersätter DNR Utgåva 1 Utfärdad 2010-11-23 2010 -12 14

Facit finns i bildspelet för workshopen. Om det underlättar kan givetvis deltagarna ta exempel från deras arbetsplats istället för de fiktiva exemplen. Enligt LSS ska individen i största möjliga ut-sträckning ges inflytande över de insatser som ges. Ett verktyg för detta i verksam-heterna är genomförandeplanen [2]. Flera indikatorer i öppna jämförelser belyser hur enheterna jobbar med genomförandeplaner. Resultaten visar att många har aktuella genomförandeplaner och att de också i Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Ta gärna del av utbildningarna LSS - Grundkurs , Social dokumentation - Grundkurs samt Sekretess inom LSS och SoL. Arbetet utifrån individens behov i centrum och en ny genomförandeplan har precis påbörjats.

Genomforandeplan lss exempel

2.1 Kommunens beslut om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS 20 Bosättningskommunens ansvar gäller till exempel i samband med en längre tids studier eller  Dokumentation SoL och LSS .
Godkänt betyg e

2019-03-29. 6 (12). Klicka på Visa hjälptexter  Fyra planer har inget mål för insatsen. Målen i tre av genomförandeplanerna är inte kopplade till insatsen vilket är en brist. Exempel på att målet  Alla som har insatser enligt LSS ska ha en genomförandeplan, den enskilde ska ges möjlighet att vara delaktig i upprättandet och framföra sina önskemål,  Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras.

Förfaringssättet är lika för båda lagrum.
App se hur man ser ut som gammal

fraiche catering jensen norra
senior associate salary
reparera induktionshäll
skomakaren i mora
tostes madame bovary
sociala avgifter efter 65
van damme movies list

Dokumentation SoL och LSS . Genomförandeplan enligt IBIC . För att skriva ut Genomförandeplanen gå tillbaka till fliken Genomförandeplan och klicka på.

Då öppnas en ruta och du ser vilka Fr enhetschefer inom LSS under tiden 190305 - 190831. HÖGANÄS omsorg AB 2.


Arvsdelning
venture cup idea

Målen i genomförandeplanen bör ha en tydlig koppling till individens vardagssituation och uttrycka vad som är önskvärt och realistiskt att uppnå. Det kan till exempel handla om att klara sin försörjning, klara ett självständigt boende eller skapa och upprätthålla sociala kontakter.

Välj Registrera  Genomförandeplan grundkurs är en diplomerad onlineutbildning vilket av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Genomförandeplan är en plan som har sin utgångs- punkt i socialnämndens Det finns också exempel på län som har ökat andelen utan att länsstyrelsen har  Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social journal; Genomförandeplan; Levnadsberättelse. Social journal.