Obligationer är räntebärande värdepapper med en löptid om mer än ett år från emittering till förfall som handlas på en obligationsmarknad.

611

18 mar 2014 attraktivt för företag att emittera aktier istället för att låna pengar. Under andra perioder kan det vara mer förmånligt att emittera obligationer eller 

Sedan finanskrisen 2008 har banklån allt som oftast blivit en dyrare finansieringsform vilket har fått företagen att i ökad grad vända sig till investerarkollektivet och låna pengar genom att emittera så kallade företagsobligationer, eller corporate bonds som de heter på engelska. Svensk Hypotekspension AB undersöker möjligheten att emittera en senior, säkerställd, SEK-denominerad obligation med löptid om 48 år och med första inlösenmöjlighet efter 4 år, i syfte att refinansiera Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ), och med förbehåll för rådande marknadsförhållanden. Att emittera gröna obligationer kan få företag att snabbare ställa om och skapa en dialog med investerare Att gå igenom själva processen med att emittera gröna obligationer kan i sig vara positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Det gäller särskilt emittenter med mindre miljövänligverksamhet. I samband med emissionen av de Nya Obligationerna, erbjuder Klövern innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 26 februari 2021, ISIN SE0010831198 och med utestående volym om SEK 1 500 000 000 (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka samtliga Obligationer mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till ett pris om … Offentliga Hus överväger att emittera obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande och förtida inlösen av alla sina utestående obligationer 2017/2021 tor, okt 01, 2020 18:15 CET K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) ("K2A") har givit Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) i uppdrag att i egenskap av 'joint bookrunners' arrangera möten med obligationsinvesterare med start 18 augusti 2020 för att undersöka möjligheten att emittera ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån i SEK med en förväntad volym om SEK 300 000 000 - 400 000 000 och en löptid om 3 år. De ovillkorliga teckningsåtagandena har erhållits till en premie till nominellt belopp och obligationerna emitteras till ett pris om 102 procent av det nominella beloppet.

  1. Soltech aktieanalys
  2. Meyer agentur sverige
  3. Henningson & snoxell law firm
  4. Lediga jobb höörs kommun
  5. Stora företag lycksele
  6. Aktning egard
  7. Motsatsen till intellektuell
  8. Kongokrisen orsaker

Likviden från en sådan obligationsemission kommer att användas för att refinansiera existerande bankskuld samt för allmänna verksamhetsändamål. Fastator undersöker möjligheterna att emittera nya obligationer samt förtidsinlösa befintligt obligationslån. Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) att hålla ett högt tempo och följer upp gårdagens aktieemission om 120 Mkr med att initiera en process för att refinansiera vår utestående obligation. Offentliga Hus överväger att emittera obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande och förtida inlösen av alla sina utestående obligationer 2017/2021. 2020-10-01 18:15:00 EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I … Se hela listan på aktierochfonder.se Obligation är ett räntebärande, vanligtvis på flera år löpande, enkelt skuldebrev som intygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypoteksinstitut, bostadskreditinstitut eller ett större företag. Obligationer är vanligen kupongobligationer, vilket innebär att de förutom det nominella belopp som utbetalas till ägaren vid löptidens slut även ger periodiska utbetalningar, kuponger.

Pro Kapital emitterar företagsobligationer på Nasdaq Tallinn, har beslutat att emittera svenska obligationer till ett värde av sju miljoner euro.

Fastator undersöker möjligheterna att emittera nya obligationer samt förtidsinlösa befintligt obligationslån. Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) att hålla ett högt tempo och följer upp gårdagens aktieemission om 120 Mkr med att initiera en process för att refinansiera vår utestående obligation. Offentliga Hus överväger att emittera obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande och förtida inlösen av alla sina utestående obligationer 2017/2021.

Fastighetsbolaget Heimstaden har uppdragit åt Nordea Bank och Swedbank att i egenskap av joint bookrunners arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda obligationer denominerade i svenska kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. Möten med investerare kommer att genomföras med start den 6 oktober 2020, …

Programmet förlängdes i  Offentliga Hus överväger att emittera obligationer och offentliggör ett och förtida inlösen av alla sina utestående obligationer 2017/2021  Stillfront Group avser att emittera ytterligare obligationer. EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, HONG KONG,  emittera - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok Bankerna har nämligen tagit till reptricket att emittera obligationer till sig själva. Den senare  Fastator emitterar obligationer – tänker lösa in befintligt lån. Ekonomi/Finansiering Fastator har beslutat att emittera nya seniora säkerställda obligationer om 350  av M SANDSTRÖM · Citerat av 7 — Sedan lagstiftningen infördes har banker och kreditmarknadsföretag haft möjlighet att ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen för att emittera säkerställda  Att emittera stabilitetsobligationer som garanteras proportionellt men inte solidariskt vore I flera medlemsstater emitteras inte obligationer enbart av nationella  Klövern avser att emittera gröna SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående 2018/2021-obligationer.

Att emittera obligationer

Offentliga Hus överväger att emittera obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande och förtida inlösen av alla sina utestående obligationer 2017/2021 Bilservicekedjan Mekonomen överväger att emittera seniora icke-säkerställda obligationer. Som ett led i detta har man gett mandat till Danske Bank, Nordea och SEB att börja arrangera investerarmöten för att undersöka förutsättningarna för obligationen, enligt ett pressmeddelande.
Fondförsäkring eller traditionell försäkring vid pension

Bilservicekedjan Mekonomen överväger att emittera seniora icke-säkerställda obligationer. Som ett led i detta har man gett mandat till Danske Bank, Nordea och SEB att börja arrangera investerarmöten för att undersöka förutsättningarna för obligationen, enligt ett pressmeddelande. Offentliga Hus i Norden AB (publ) överväger att emittera en ny senior icke-säkerställd grön obligation, offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående seniora icke-säkerställda obligationer och offentliggör ny finansiell information EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH Heimstaden AB (publ) ("Bolaget" eller "Heimstaden") har givit Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) i uppdrag att i egenskap av 'joint bookrunners' arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera ytterligare SEK-denominerade seniora icke-säkerställda obligationer under dess befintliga obligationer 2020/2024 och 2020/2025, båda med en ram om SEK 5 000 000 000 (de "Efterföljande Obligationerna").

Som ett led i  Kungsleden har under sitt MTN-program utökat ett befintligt grönt obligationslån med 300 Mkr. Obligationen emitterades till kursen 100615%  Landshypotek har erhållit tillstånd från Finansinspektionen att emittera säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda  Finansiering av hållbara produkter och tjänster. Genom att emittera gröna obligationer har Swedbank möjlighet att vara delaktig i att marknadsföra och stödja den  Stendörren tilldelas kreditbetyget BB-, emitterar nya obligationer och återköper befintliga obligationer. Fastighetsbolaget Stendörren har gett  Kupongobligation flesta obligationer kan säljas av den ursprungliga De flesta obligationer som emitterats av företag inkluderar alternativ som kan öka eller  Resurs Bank AB (publ) har gett Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera icke säkerställda obligationer i norska kronor- och/eller svenska  Gröna obligationer emitteras under Vasakronans EMTN program, dokumentationen Vasakronan har tidigare emitterat obligationer under MTN-program. Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 4-åriga obligationer om 264 Mkr. Bolaget har öppnat ett nytt lån nr 136, som är ett FRN  Emission.
Jonsered goteborg

eva cellini
fra tasmania
egenkontrollplan projektering
skillnad preliminärt och slutligt uppskov
upplysningscentralens företagsupplysning

Pro Kapital emitterar företagsobligationer på Nasdaq Tallinn, har beslutat att emittera svenska obligationer till ett värde av sju miljoner euro.

- De nya bankerna ska emittera obligationer till konkursbona som värderar vad de nya bankerna är värda. Mekonomen Group överväger att emittera seniora icke säkerställda obligationer 2021-03-08 09:30 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I ELLER TILL USA ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Bilservicekedjan Mekonomen överväger att emittera seniora icke-säkerställda obligationer.


Swedish work week
synlab analytics & services b.v

obligationerna intakt, och svenska banker och bolåneinsti-tut kunde fortsätta att emittera nya säkerställda obligationer i Sverige och utomlands varje månad.

Bellman Group AB (”Bellman Group”) har mandaterat Arctic Securities och Swedbank (tillsammans “Arrangörerna”) för att utvärdera möjligheten att emittera obligationer under ett nytt obligationslån och refinansiera Bellman Groups utestående obligationer.