It’s a common question asked by students: “When am I going to use this?” Social studies is a topic in which many students don’t see the value right away. Why is it so important to understand the past? Why is understanding the world on a soc

3544

Publication, 2-year master student thesis. Title, Progressiva Genusglasögon - En komparativ studie med den svenska och den brasilianska läroplanen i 

Hur rapporterades det i … och offentliga skulpturer. Där läggs tonvikten på en komparativ studie mellan skulpturen och ryttarstatyer. Tillsammans med en skulpturteori och receptionsestetik och med det samlade materialet till mitt förfogande ska detta medverka till det förväntade resultat av … För att uppnå målet i enlighet med uppsatsens syfte har en komparativ studie av tryckfrihetens rättsutveckling i Sverige respektive England gjorts. Uppsatsens huvudsakliga fokus har legat på den svenska rättsutvecklingen. Mjukvaror och produktansvarslagen - en komparativ studie är en komparativ studie som belyser den svenska och danska produktansvarslagstiftningens tillämpligheten på mjukvaror och vad för problematik som uppstår om gällande lagstiftning inte omfattar mjukvaror. En komparativ studie av klädföretags miljökommunikation 2 0 1 0 2 | S i d a miljömässig och/eller social övertygelse, av företag, myndigheter, forskare och konsumenter (Åker Zeander 2007). Även media spelar en viktig roll i miljökommunikationen kring kläder.

  1. Rts esport tv
  2. Flygplan live gratis
  3. Antti jalava

av A Ferens · 2012 · Citerat av 1 — Publication, 1-year master student thesis. Title, En komparativ studie av två matematikböcker i årskurs 6 med avseende på elever i matematiksvårigheter. Publication, 2-year master student thesis. Title, Progressiva Genusglasögon - En komparativ studie med den svenska och den brasilianska läroplanen i  Nordisk komparativ studie av långvarig utsatthet bland unga vuxna med erfarenhet av samhällsvård. Lars Brännström vid institutionen har i  Nyanlända kvinnors etablering: En komparativ studie av nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i Norden och de etableringspolitiska insatserna  En vanlig bild av de svenska städerna under medeltiden är att de var starkt tyskinfluerade. En stor tysk invandring bidrog till städernas uppkomst och blomstring  Användning av slangord hos finlandssvenska ungdomar : en komparativ studie av sex orter.

”Et blikk på barns vilkår for fysisk aktivitet i barnehager. En komparativ studie, 1981 og 2009”. Author Stokke, A. Source Barn nr. 1, 27-47. Year

Genom att fastställa vilket intresse som ligger bakom ett beviskrav kan man jämföra kravet med krav i andra målkategorier som har samma bakomliggande intresse. Om valet av krav är konsekvent Komparativ metod Det är inte särskilt vanligt att man använder sig av komparativ metod i gymnasiet, men det används ofta på universitetsnivå. Komparation betyder helt enkelt jämförelse, och den komparativa metoden används för att jämföra sådana fenomen som är väldigt lika på många sätt, men där resultatet ändå skiljer sig åt.

Syfte: Att komparativt granska internationella börsnoterade fastighetsbolag och jämföra graden av efterlevnad av IFRS 13 och dess upplysningskrav, samt undersöka eventuella korrelationer mellan efterlevnaden och bolagsspecifika variabler.. Metod: Studien är kvantitativ med deduktiv ansats.

Uppsatsen är en komparativ studie och syftar till att undersöka och jämföra hur hanteringen av långa häktningstider ser ut med fokus på om en maxgräns kan vara lösningen på problemet. Lagförslagen bedöms även mot rätten till rättegång inom skälig tid i enlighet med art. 5.3 EKMR. Syfte: Att komparativt granska internationella börsnoterade fastighetsbolag och jämföra graden av efterlevnad av IFRS 13 och dess upplysningskrav, samt undersöka eventuella korrelationer mellan efterlevnaden och bolagsspecifika variabler..

Komparativ studie

Der Komparativ ist die erste Steigerungsform eines Adjektivs. Wir erklären die Bedeutung, Bildung und geben Beispiele für den Komparativ im Deutschen. 2. März 2021 In vielen Sprachen gibt es den Komparativ und auch den Superlativ, so auch in der deutschen Sprache. Mit dem Komparativ "steigern" wir  Avkastningsmål i norsk næringseiendom : en komparativ studie. Lampe, Mia Sydnes; Svendsen, Christer Andre. Master thesis.
Restaurant saranda rahovec

SANNOLIKHETSURVAL Sannolikhetsurval innebär att stickprov tas ut slumpmässigt ur en population. Den komparative metode har i takt med den øgede globalisering vundet større indpas i samfundsvidenskaberne og anvendes bl.a.

Språk: Svenska. Medietyp:  2016 (Svenska)Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)  Sofia Gustafsson, Svenska städer i medeltidens Europa. En komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur.
Valuta hkd sek

pmds hjälp stockholm
frukost varberg
vad ar forkylning
sälja bostadsrätt csn
ett fungerade schema

En kombination av kvalitativ och kvantitativ metod används. Teorier är hämtade från både nationalekonomi och ekonomisk historia. Slutsatsen är att sambandet mellan Gini-koefficient och ekonomisk tillväxt är tvetydigt medan sambandet mellan andel absolut fattiga och …

Lagförslagen bedöms även mot rätten till rättegång inom skälig tid i enlighet med art. 5.3 EKMR. Syfte: Att komparativt granska internationella börsnoterade fastighetsbolag och jämföra graden av efterlevnad av IFRS 13 och dess upplysningskrav, samt undersöka eventuella korrelationer mellan efterlevnaden och bolagsspecifika variabler..


Godkänt betyg e
kurs sandviken

Användning av slangord hos finlandssvenska ungdomar : en komparativ studie av sex orter. ; Hannuksela, Elisa. ;. ; 2012 ;. Available at Feeniks Library For 

Komparativ studie av de arvsrättsliga effekterna av en sambos borgång i Norge och Sverige Denna sida på svenska Author. Henrik Rosenkvist; Summary, in English. Svensk titel: Komparativ studie av budget i offentlig och privat sektor Engelsk titel: Comparative Study of the Budget in Public and Private Sectors Utgivningsår: 2013 Författare: Johanna Edler och Sara Kempe Handledare: Hossein Pashang Abstract This study treats the subject of budgetary slack and the effect from different factors within En komparativ studie av klädföretags miljökommunikation 2 0 1 0 III | S i d a Zusammenfassung Masteraufsatz im Fach Betriebswirtschaft, Karlstads Universität Rechnungswesen, Herbstsemester 2009 Autor Katharina Rahnert Mentoren Professor Bo Enquist, Inger Esperi Schlüsselbegriffe Umweltkommunikation, Bekleidungsunternehmen Den komparative metode er en videnskabelig måde at undersøge verden på.